Lubuski Związek Piłki Nożnej; Podokręg Żary - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 82, wczoraj: 448
ogółem: 1 534 094

statystyki szczegółowe

Kontakty

Kontakty email


Przewodniczący:
 
Kier. Gier i Ewidencji:
 
Sekretarz :
 

Losowa galeria

GWIAZDKA 2010
Ładowanie...

KOMUNIKATY 2014

SEZON 2014/2015

         KOMUNIKATY  "JESIEŃ - 2014"  

18.09.  Nr 1     1. Za  otrzymanie w zawodach 01 kolejki  przez zawodników Klubu Zieloni Drożków  6 żółtych kartek w jednym meczu. Komisja Dyscypliny zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym  Art. 57 naruszenie art. 12 Zasad Gry w piłkę, ukarała Klub dodatkową karą pieniężną w kwocie  200 zł,  z terminem zapłaty do 12.09. Klubowi przysługuje odwołanie do wyższych instancji.

2. Za  otrzymanie w zawodach 03 kolejki  przez zawodników Klubu Zieloni Drożków  5 żółtych kartek w jednym meczu. Komisja Dyscypliny zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym  Art. 57 , naruszenie art. 12 Zasad Gry w piłkę, ukarała Klub dodatkową karą pieniężną w kwocie  200 zł, z terminem zapłaty do 27.09. Klubowi przysługuje odwołanie do wyższych instancji.

3. Klub Sparta Grabik wniósł pismo o zmniejszenie kary finansowej za nieprzystąpienie z winy własnej do meczu 26 kolejki z Motorem Koło w wysokości 200 zł którą należało wnieść do dnia 19.06. Odwołanie zostało rozpatrzone negatywnie. Przewodniczący Podokręgu LZPN w Żarach podtrzymał decyzje Komisji Dyscypliny z dnia 5.06.2014 r.Klubowi przysługuje wniesienie odwołanie do I instancji w terminie 7 dni.

4. Nieopłacone kary finansowe z sezonu 2013/2014 skutkować będą przyznawaniem walkowerów w kolejnych spotkaniach po 15.09.2014 r. do wykluczenia z rozgrywek włącznie. Zaległości finansowe na dzień 30.08.2014 r.:

- Klub Akademia Piłkarska Młody Talent  Żary karą finansową w kwocie 100,00 zł za nie przystąpienie do rozgrywek w kategorii Żak - Grupa Średnia po ogłoszeniu terminarza w sezonie "Wiosna - 2014". ;

- Klub Sparta Grabik za nieprzystąpienie z winy własnej do meczu 26 kolejki z Motorem Koło - 200 zł ;

- Klub Fax Bieniów za kolejne 5 żółtych kartek w jednym meczu ( 25 kolejka) - 200 zł ;

- Klub Nysa Brody za 3 ż.k (15 kolejka) Szczygłowski Damian

 

SEZON 2013/2014           

   KOMUNIKATY "WIOSNA - 2014"

 26.06 Nr 9    1.  Domaracki Adrian (Zieloni Drożków) i Zbierzak Tomasz (Tupliczanka Tuplice) za niesportowe zachowanie się i agresywne gesty w stosunku do przeciwnika zostali ukarani karą dwóch meczy dyskwalifikacji ( 30 kolejka sezonu 2013/14 i 1 kolejka sezonu 2014/15). Dodatkowa kara finansowa w kwocie 35.00 zł.Termin wpłaty - 20.08

2. Klub Akademia Piłkarska Młody Talent  Żary karą finansową w kwocie 100,00 zł za nie przystąpienie do rozgrywek w kategorii Żak - Grupa Średnia po ogłoszeniu terminarza w sezonie "Wiosna - 2014". Podstawa : Regulamin Rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN.

..................................................................................................................................................

2.06. Nr 8       1.  KS Motor Koło na podstawie Art. 64 § 1 pkt. 1 RD PZPN i § 38.  ppk. K. Reg. Rozgrywek IV ligi …. oraz uchwały Zarz. LZPN nr 80/2012 ukarany został karą finansową w wysokości 200 zł za niezapewnienie ochrony osobistej sędziom i zawodnikom gości przed zawodami, w czasie ich trwania a także po zawodach do czasu opuszczenia miejscowości.  

2.  Stępień Ariel  (Motor Koło) otrzymał karę dyskwalifikacji w wymiarze trzech miesięcy za czynną napaść na zawodnika drużyny przeciwnej. Kara biegnie od 13.06.2104 r. do 13.09.2014 r. Podstawa: Art. 61 § 2 pkt.1. RD PZPN.Dodatkowa kara finansowa w kwocie 35.00 zł.Termin wpłaty - 20.06  

3.  Ścibła Robert (Budowlani II Lubsko) otrzymał karę dyskwalifikacji w wymiarze trzech  meczy za pokazywanie gestów ogólnie uznanych za obraźliwe, wulgaryzmy wykrzykiwane w stronę publiczności oraz prowokowanie widzów do agresji . Kara biegnie od 28 kolejki do 30 kolejki sezonu 2013- 2014. Podstawa: Art. 61 § 2 pkt. 2. RD PZPN. Dodatkowa kara finansowa w kwocie 35.00 zł.Termin wpłaty - 20.06

.............................................................................................................................................

05.06. Nr 8 .  1. Klub Zieloni Drożków został ukarany za niedopełnienie obowiązków gospodarza w zakresie zapewnienie pełnej ochrony osobistej sędziom (Reg. Rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych – Rozdz. 8 § 38 ppk. k) po zakończeniu zawodów. Karę finansową w wysokości 200 zł należy wnieść do dnia 19.06 . Klubowi przysługuje odwołanie do wyższych instancji.

2.  Klub Sparta Grabik za nieprzystąpienie z winy własnej do meczu 26 kolejki z Motorem Koło ukarany został karą finansową w wysokości 200 zł którą należy wnieść do dnia 19.06 . Klubowi przysługuje odwołanie do wyższych instancji                        ...................................................................................................................................

9.05.  Nr 7     1. Za  otrzymanie w zawodach 25 kolejki  przez zawodników Klubu Fax Bieniów 5 żółtych kartek w jednym meczu. Komisja Dyscypliny zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym  Art. 57 , naruszenie art. 12 Zasad Gry w piłkę, ukarała Klub dodatkową karą pieniężną w kwocie  200 zł, z terminem zapłaty do 12.06., jako że jest kolejne wykroczenie tego rodzaju w bieżących rozgrywkach.

2. W zawodach kolejki 24 zawodnicy Klubu Tupliczanka Tuplice otrzymali  6 żółtych kartek w jednym meczu. Zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym  Art. 57jest to naruszenie art. 12 Zasad Gry w piłkę, a klub taki karany jest dodatkową karą pieniężną. Dla Klubu Tupliczanka Tuplice kara finansowa wynosi  100 zł, z terminem zapłaty do 5.06

  Uprasza się uregulowanie kary finansowej za podobne naruszenie art. 57 Zasad Gry, Klub Błękitni Zabłocie, przesłanie prośby lub skanu zapłaty - w przeciwnym razie zastosowane zostaną przepisy i sankcje o niewykonaniu prawomocnie nałożonej kary.

........................................................................................................................................................

15.05.2014. Nr 6.       Komisja Dyscypliny Podokręgu LZPN w Żarach w dn. 15.05 ukarała zawodnika Piątkowski Robert  (Stal Jasień) na podstawie regulaminu Dyscyplinarnego PZPN art. 10 § 40 za uderzenie pięścią w twarz przeciwnika zawodach Terenowej Klasy Juniorów Starszych rozegranych 10.05.2014 r. g. 13.00 w Jasieniu pomiędzy drużynami Stal Jasień – Nysa Trzebiel. Kara biegnie od dnia 15.05.2014  do 16.05.2015 r. Komisja ukarała także zawodnika uderzonego, Kamila Gdańskiego (Nysa Trzebiel)  za oddanie ciosu, karą dyskwalifikacji 5 meczy. Kara biegnie od dnia 15.05.2014  do końca rundy "Wiosna 2014". Przypomina się że, udział zawodników zdyskwalifikowanych w jakichkolwiek rozgrywkach pod patronatem LZPN skutkować będzie karami finansowymi dla klubów które nie będą przestrzegać ustaleń Komisji.

.....................................................................................................................................................

8.05.2014. Nr 5. 1. W związku ze skierowaniem pisma do Lubuskiego Kolegium Sędziów przez UKS Victoria Jasień w sprawie turnieju Żaków rozgrywanego dnia 19 kwietnia w Lubsku Komisja Dyscypliny Podokręgu LZPN w Żarach postanowiła przekazać dokumentację turnieju wraz z ustaleniami poczynionymi na szczeblu Podokręgu do stosownych instancji Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze w celu wymierzenia adekwatnych kar osobom prawnym i fizycznym uczestniczących w zdarzeniach. Trener UKS Victoria Jasień do czasu prawomocnego zakończenia postępowania nie może kierować ani przebywać na boisku w czasie gdy ta drużyna będzie rozgrywać mecze według terminarza. Niezastosowanie się do powyższego postanowienia spowoduje  dodatkowe kary finansowe dla Klubu i przyznawanie dla drużyny UKS Victoria Jasień 0-3 v.o dla przeciwników przed rozpoczęciem meczu.

2. Komisja Dyscypliny ukarała Klub Fax Bieniów za niestawiennictwo się do rozegrania zawodów Budowlani II Lubsko - FAX Bieniów z 22 kolejki w dniu 4.05. z godz. 13.00 karą finansową w kwocie 200,00 zł. Klubowi przysługuje odwołanie się do I instancji.

3. Do Wydziału Gier i Ewidencji LZPN w Zielonej Górze przesłano informację o telefonicznym zgłoszeniu w dniu 9 maja 2014 r. Pana Marcina Ruszkiewicza o wycofanie z rozgrywek drużyny APMT Żary w trakcie rozgrywek. Drużyna ta pomimo ogłoszenia terminarza i rozegrania w rundzie wiosennej pięciu kolejek nie uczestniczyła w żadnym meczu, ani nie wystąpiła z pismem do organu prowadzącego rozgrywki o rezygnacji z gry w Terenowej Klasie Trampkarzy. Do pisma dołączono prośbę o wyciągnięcie konsekwencji finansowych w stosunku do Klubu APMT Żary.

4. Zawodnik Błękitnych Zablocie - Kuźmiński Dawid za wulgarne odzywanie się do sędziego głównego na zawodach w dniu 4.05 pomiędzy Łużyczanka Lipinki Łużyckie - Błękitni Zabłocie  został ukarany karą dyskwalifikacji na 2 mecze. Kara biegnie od 08.05.2014 do 19.05.2014. Kara finansowa w kwocie 35,00 zł została uiszczona

5. Zawodnik Huraganu Lubomyśl - Łukasiewicz Mateusz za kopnięcie przeciwnika bez piłki na zawodach w dniu 27.04 pomiędzy Huraganem Lubomyśl i Tupliczanką Tuplice  został ukarany karą dyskwalifikacji  2 meczy. Kara biegnie od 28.04.2014 do 04.05.2014. Po uiszczeniu kary finansowej w kwocie 35,00 zł zawodnik może uczestniczyć w zawodach.

.....................................................................................................................................................

17.04.2014.   Nr 4. Komisja Dyscypliny Podokręgu LZPN w Żarach w dn. 17.04 ukarała zawodnika Nazaruk Tomasz (Budowlani II Lubsko) na podstawie regulaminu Dyscyplinarnego PZPN art. 10 § 40 za uderzenie łokciem przeciwnika w twarz w czasie ustawiania „muru” w zawodach klasy „B” rozegranych 12.04.2014 r. w Zabłociu pomiędzy drużynami Błękitni Zabłocie – Budowlani II Lubsko. Kara biegnie od dnia 17.04 do 2.05.2014 r. (kolejka 20 i 21). Karę za ”czerwoną kartkę” w kwocie 35 zł należy wpłacić do Podokręgu LZPN w Żarach do dnia 30.04.2014 r.

....................................................................................................................................................

03.04.2014.  Nr 3.  Komisja Dyscypliny Podokręgu LZPN w Żarach na wniosek Klubu anulowała dalsze wykonywanie kary (dyskwalifikacja 4 mecze) dla zawodnika Damian Marszycki (Tupliczanka Tuplice) ukaranego w rundzie "J-2013" z naganne zachowanie się po meczu karą dyskwalifikacji 10 meczy. Jest to ostatnie darowanie kary temu zawodnikowi, następna to dyskwalifikacja z zakazem uczestniczenia w rozgrywkach pod egidą PZPN. Warto by zawodnik jeszcze raz przemyślał swoje postępowanie i nie traktował boiska piłkarskiego jako lekarstwa na swoje frustracje.

....................................................................................................................................................

27.03.2014.  Nr 2. Komisja Dyscypliny za niesportowe zachowanie się trenera i kibiców w czasie meczu Błękitni Zabłocie - Iskra Jabłoniec w dn. 23.03.2014 r., ukarała Klub Błękitni Zabłocie karą pieniężną w wysokości 200,00 zł.Od powyższej decyzji Klubowi przysługuje odwołanie do Zarządu Podokręgu LZPN w Żarach - I instancji, Lubuski Związek Piłki Nożnej - Wydział Dyscypliny - II instancja , po wniesieniu stosownych opłat odwoławczych. W przypadku nie wnoszenia zażalenia, karę winno się opłacić przed następnym meczem w rundzie w celu uniknięcia sankcji regulaminowych.

....................................................................................................................................................

06.03.2014.   Nr 1. Komisja Dyscypliny Podokręgu LZPN w Żarach na wniosek Klubu anulowała dalsze wykonywanie kary (dyskwalifikacja 2 mecze) dla zawodnika Tomasz Siwak (Iskra Jabłoniec) ukaranego w rundzie "J-2013" z naganne zachowanie się po meczu karą dyskwalifikacji 5 meczy.Zawodnik wyraził skruchę i przyrzekł poprawę, co nie przeszkodziło mu w pierwszym darowanym meczu otrzymać żółtą kartkę.

 

Zostań sędzią

Reklama

Wyszukiwarka

Nasze strony


 

 

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
Zieloni Drożków 1:8 Fax Bieniów
WKS Łaz 0:3 Huragan Lubomyśl
Tupliczanka Tuplice 6:1 Iskra Jabłoniec
Piast Lubanice 2:0 Łużyczanka Lipinki Łużyckie
Nysa Trzebiel 3:0 Motor Koło

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Polub nas na Facebooku